Vår verksamhet

Här nedan kan du läsa mer om vår verksamhet.

Strategi, mål och inriktningar 2024-2026

Strategi, mål och inriktningar 2024-2026

Målbild Göteborgs stadskärna 2030

Målbild Göteborgs stadskärna 2030

Verksamhets- & handlingsplaner år 2023:

Verksamhetsplan 2023

Om Göteborgs Citysamverkan och platssamverkan

Sammanställningar stadsutveckling:

Mål och indikatorer 2022

Purple Flag projektrapport 

Stadsutveckling Göteborg

Pågående och planerad stadsutveckling i Göteborg

Göteborg Citys utvecklingsarbete har fått
europeisk kvalitetsmärkning!

Nu har Göteborg Citysamverkan fått Europeisk Quality Mark-certifiering - en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar
tillsammans för att utveckla en attraktiv stadskärna. Certifieringen är ett kvitto på att utvecklingen av
Göteborg City är sammanhållen, hållbar och strukturerad. QM är en viktig milstolpe på vår väg mot målet att utveckla Sveriges
bästa platsutveckling genom samverkan och nomineras till Årets Stadskärna år 2023. Läs mer om hela processen här: HÄR

Verksamhetsrapporter och tidigare verksamhets- & handlingsplaner:

Verksamhetsplan 2022

Prioriterade samverkansaktiviteter 2022

Verksamhets- och Handlingsplan 2021

Verksamhetsrapport 2020 Q4

Verksamhetsrapport 2020 Q2

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019