Vår verksamhet

Här nedan kan du läsa mer om vår verksamhet.

Verksamhets- och handlingsplan 2021: 

Verksamhets- och Handlingsplan 2021

Vision och kärnvärden:

Varumärkesplattform för destination Göteborg

Verksamhetsrapporter och tidigare verksamhets- & handlingsplaner:

Verksamhetsrapport 2020 Q4

Verksamhetsrapport 2020 Q2

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019

Sammanställningar stadsutveckling:

Stadsutveckling Göteborg

Pågående och planerad stadsutveckling i Göteborg