Strategi, mål och inriktningar 2024-2026

Strategi, mål och inriktningar 2024-2026

Verksamhetsplan 2024

Målbild Göteborgs stadskärna 2030

Målbild Göteborgs stadskärna 2030

Göteborg Citys utvecklingsarbete har fått
europeisk kvalitetsmärkning!
  1. Göteborg Citysamverkan innehar Europeisk Quality Mark-certifiering - en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar
    tillsammans för att utveckla en attraktiv stadskärna. Certifieringen är ett kvitto på att utvecklingen av Göteborg City är sammanhållen, hållbar och strukturerad.
  2. Läs mer om hela processen här: HÄR

Verksamhetsrapporter och tidigare verksamhets- & handlingsplaner:

Verksamhetsplan 2023

PM Platssamverkan i Sverige och Göteborg 2022

Verksamhetsplan 2022

Prioriterade samverkansaktiviteter 2022

Mål och indikatorer 2022

Stadsutveckling i Göteborg City 2022

Purple Flag projektrapport 2022

Pågående och planerad stadsutveckling i Göteborg City 2022

Verksamhets- och Handlingsplan 2021

Verksamhetsrapport 2020 Q4

Verksamhetsrapport 2020 Q2

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2019