Göteborg Citys utvecklingsarbete har fått
europeisk kvalitetsmärkning!

Nu har Göteborg Citysamverkan fått Europeisk Quality Mark-certifiering - en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar
tillsammans för att utveckla en attraktiv stadskärna. Certifieringen är ett kvitto på att utvecklingen av
Göteborg City är sammanhållen, hållbar och strukturerad. QM är en viktig milstolpe på vår väg mot målet att utveckla Sveriges
bästa platsutveckling genom samverkan och nomineras till Årets Stadskärna år 2023.

Läs mer om hela nyheten här: HÄR

Tillsammans blir vi starkare

Göteborg Citysamverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening. Läs mer HÄR.

Göteborg Citysamverkans avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för kommunorganisationen, fastighetsägare och handel. Genom samverkan blir vi både tryggare i besluten men även enade att gå åt samma håll och uppnå samma mål. Det ger en tydlighet gentemot allas våra målgrupper.  

Framtidssäkra utvecklingen av staden – vi bidrar till att framtidssäkra att utvecklingen av stadskärnan sker på ett effektivt sätt. Att skapa samsyn är en del av att vara effektiv.

Tänker helhet – vi tänker hela stadskärnan för att göra störst nytta för staden och alla som verkar, lever och vistas här.

Företräder alla – vi företräder alla parter och tänker på alla våra gemensamma målgrupper.

En neutral part – vi har med hela bilden av stadskärnan och blir därför en neutral part att föra dialog med. Samordning av gemensamma frågor och frågeställningar bli effektivare och enklare genom just samverkan.

© Copyright goteborgcitysamverkan