HELA stadskärnans framtid

Utveckla hållbart, i alla olika områden och delar – vi har full fokus på hållbar utveckling och jobbar för ALLA målgrupper och för HELA stadskärnan.

Hållbar integration – vi är med och driver frågor för en jämlik och hållbar integrerad stadskärna. En plats där ALLA kan mötas.

Att skapa förutsättningar att vilja stanna kvar, bo kvar, flytta hit och/eller jobba här - vi är en del i att skapa ett gott klimat för en hållbar stadskärna för att vilja stanna kvar, bo kvar, bosätta sig, jobba och fortsätta att besöka.

Framtidssäkra utvecklingen av staden – vi bidrar till att framtidssäkra att utvecklingen av stadskärnan sker på ett effektivt sätt. Att skapa samsyn är en del av att effektiviteten.

För en långsiktig överlevnad – vi bidrar till att skapa en stadskärna för ett ekonomiskt hållbart näringsliv, på lång sikt.