Hela stadskärnans framtid

Utveckla hållbart, i alla olika områden och delar – vi har full fokus på hållbar
utveckling och jobbar för alla målgrupper och hela stadskärnan.

Hållbar integration – vi är med och driver frågor för en jämlik och hållbar
integrerad stadskärna. En plats där alla kan mötas.

Att skapa förutsättningar för att vilja verka, leva och vistas - vi är en del i att skapa ett gott klimat
för en hållbar stadskärna där fler vill stanna, bo kvar, flytta till, jobba i och besöka.

Framtidssäkra utvecklingen av staden – vi bidrar till att
framtidssäkra utvecklingen av stadskärnan.

För en långsiktig överlevnad – vi bidrar till att skapa
en stadskärna för ett ekonomiskt hållbart näringsliv.

© Copyright goteborgcitysamverkan