Om oss

Göteborg Citysamverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening. 

Föreningens avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för kommunorganisationen, fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborg City för både göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen. Se pressmeddelande (Öppnas som PDF)

Vid årsskiftet anställdes en ordinarie cityledare som tillträdde i mars månad  (Öppnas som PDF)

Under år 2019 ska föreningens medlemmar och andra berörda organisationer utveckla framtida samverkansformer. 

 

© Copyright goteborgcitysamverkan